Tiesnešu ID

TIESNEŠU ID

52646643878_39a9af7ca0_o

Izklaides un futbola halle Playoff Arena 13. augustā un 27. augustā rīkos bezmaksas kursus aktīviem jauniešiem, kas vēlas uzzināt vairāk par sporta tiesneša pienākumiem un prasmēm.

Kursus vadīs pieredzējuši sporta tiesneši, kas dalīsies ar savu pieredzi. Jauniešiem būs iespējams uzzināt par tiesnešu ētiku, godīgumu, stāju, žestiem, uzvedību un komunikāciju ar spēles dalībniekiem, kā arī skatītājiem. Tāpat kursu ietvaros tiks aizvadītas praktiskās nodarbības Playoff Arena futbola laukumos.

Labākie kursu audzēkņi tiks pie iespējas tiesāt Playoff Arena futbola turnīros, par to saņemot atlīdzību.

Kursi paredzēti jauniešiem no 16 līdz 25 gadiem. Dalība ir bezmaksas.

Pasākuma programma 

Pirmā diena – 13. augusts

14:00 Ierašanās

14:15 Iepazīšanās

14:30 Kas ir sporta spēļu tiesnesis, ar ko viņš nodarbojas?

15:00 Tiesneša ikdiena un viņa pienākumi

15:30 Ētika un godīgums

16:00 Komunikācija ar spēlētājiem, treneriem un līdzjutējiem

16:30 Uzvedība un manieres

17:00 Launaga pārtraukums

17:30 Vispārīgie futbola noteikumi

18:30 Izskats, stāja un žesti

19:00 Praktiskā nodarbība

19:45 Jautājumi un atbildes

20:00 Pirmās dienas noslēgums


Otrā diena – 27. augusts

10:00 Ierašanās

10:15 Iepriekšējās nodarbības kopsavilkums

10:30 Praktiskā nodarbība

13:00 Launaga pārtraukums

13:30 Praktiskā nodarbība

15:30 Jautājumi un atbildes, dienas kopsavilkums

16:00 Projekta noslēgums

Pasākuma programma 

Pirmā diena – 13. augusts

14:00 Ierašanās

14:15 Iepazīšanās

14:30 Kas ir sporta spēļu tiesnesis, ar ko viņš nodarbojas?

15:00 Tiesneša ikdiena un viņa pienākumi

15:30 Ētika un godīgums

16:00 Komunikācija ar spēlētājiem, treneriem un līdzjutējiem

16:30 Uzvedība un manieres

17:00 Launaga pārtraukums

17:30 Vispārīgie futbola noteikumi

18:30 Izskats, stāja un žesti

19:00 Praktiskā nodarbība

19:45 Jautājumi un atbildes

20:00 Pirmās dienas noslēgums

Pasākuma programma 

Otrā diena – 27. augusts

10:00 Ierašanās

10:15 Iepriekšējās nodarbības kopsavilkums

10:30 Praktiskā nodarbība

13:00 Launaga pārtraukums

13:30 Praktiskā nodarbība

15:30 Jautājumi un atbildes, dienas kopsavilkums

16:00 Projekta noslēgums