Sociālā uzņēmējdarbība

sociālā uzņēmējdarbība

«Lidl Arena» telpās darbojas sociālais uzņēmums SIA «Playoff Academy».

SIA «Playoff Academy» ir noslēgts granta līgums nr. 254213/SU0000218 ar AS «Attīstības finanšu institūciju «ALTUM»».

SIA «Playoff Academy» organizē šādus pasākumus:
* bezmaksas zināšanu viktorīnas ģimenēm;
* bezmaksas futbola spēlēšanu ģimenēm;
* bezmaksas sporta treniņus bērniem no bērnu namiem, bērniem ar invaliditāti un ukraiņu ģimeņu bērniem, kas ieradušies bēgļu gaitās;
* bērnu un jauniešu futbola turnīrus;
* bērnu ballītes;
* korporatīvos pasākumus.

SIA «Playoff Academy» mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības veikšana, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti. Īpašas rūpes tiek veltītas ģimenēm ar bērniem un sociālās atstumtības riskam pakļautajai iedzīvotāju grupai – bāreņiem, kā arī ukraiņu bēgļu ģimenēm. Visām šīm cilvēku grupām tiek nodrošināti apstākļi veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Sports ir veids ne tikai fiziskās, bet arī mentālās veselības uzlabošanai un nostiprināšanai. Futbols, velotrenažieri, vingrošanas rīki – visas šīs hallē pieejamās aktivitātes stiprina gan katru individuāli, gan kolektīva garu un prasmes tajā iejusties kopumā.

SIA «Playoff Academy» darbība tiek vērsta uz trīs īpašām sabiedrības grupām:
1) ģimenēm ar bērniem;
2) bāreņiem;
3) ukraiņu bēgļu ģimenēm.

Laika posmā no 2021. gada 15. februāra līdz 2022. gada 15. septembrim SIA «Playoff Academy» noorganizēja:
* 144 sporta nodarbības bāreņiem, bērniem ar invaliditāti un ukraiņu bēgļu bērniem. Kopā nodarbības apmeklēja 120 bērni;
* 36 ģimenes pasākumus – proti, sporta nodarbības;
* 6 ģimenes pasākumus ar izglītojošu saturu – proti, zināšanu viktorīnas, kurās piedalījās 36 ģimenes.

SIA «Playoff Academy» treniņu procesa nodrošināšanai algojis piecus ukraiņu bēgļus (trenerus).