Leģendu spēle

LEĢENDU SPĒLE. SACENSĪBAS STARP LATVIJAS PILSĒTU MĒRIEM UN PASAULES FUTBOLA LEĢENDĀM

Mēru un futbola leģendu sacensību rīkošana ne tikai sniedza aizraujošu izklaidi, bet arī palīdzēja vairot izpratni par sportu un tā pozitīvo ietekmi uz kopienu. Šis pasākums sniedza unikālu iespēju dalībniekiem popularizēt veselīgu dzīvesveidu.