Arēnas iekšējās kārtības noteikumi

 1. SIA «Playoff» futbola arēnas, kas atrodas Rīgā, Kauguru ielā 6 (turpmāk tekstā – «Arēna») apmeklētājs pirms arēnas apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar šiem noteikumiem. Katrs apmeklētājs, uzturoties arēnas telpās, apstiprina, ka ir iepazinies ar arēnas iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot.
 2. Šie noteikumi ir jāievēro visiem arēnas apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto kādu arēnas pakalpojumu vai ir tikai tās apmeklētāji (skatītāji, pavadoņi utl.).
 3. Apmeklētājam ir pienākums nekavējoties darīt zināmu arēnas administrācijai, ja tas ir novērojis kādu personu, kas neievēro arēnas noteikumus.
 4. Katrs arēnas apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu veselības un fizisko stāvokli, arī prasmēm un iemaņām, šeit nodarbojoties ar dažādām aktivitātēm. Arēnas apmeklētājs pats uzņemas atbildību par to, ka sporta aktivitātes ir saistītas ar paaugstinātu risku gūt traumas. Katrs apmeklētājs pats ir atbildīgs arī par savu uzvedību uz slidenām virsmām / grīdām.
 5. Par nepilngadīgām personām arēnā atbildību uzņemas personas pārstāvis, kas var būt treneris, radinieks vai kāds cits pavadonis.
 6. Katrs arēnas apmeklētājs ir atbildīgs par savu mantu (apģērba, dokumentu, maku, naudas, vērtslietu u.tml.) drošību.
 7. Arēnā ir jāievēro higiēnas prasības un drīkst trenēties tikai atbilstošā sporta apģērbā.
 8. Apmeklētājiem ir aizliegts bez maiņas apaviem vai bahilām uzturēties tur, kur grīdas segums ir mākslīgā zāle.
 9. Arēnā ir atļauts izmantot tikai tīrus apavus ar taisnu zoli vai mazām plastmasas pumpām. Arēnā kategoriski ir aizliegts izmantot futbola apavus (bučus) ar metāla pumpām vai lielajiem korķiem.
 10. Apmeklētājiem ir jāņem vērā, ka arēnas telpu grīdas var būt mitras un slidenas.
 11. Uz mākslīgās zāles seguma ir aizliegts liet ūdeni (atvēsināties).
 12. Bumbu ir atļauts spēlēt tikai ar tīklu norobežotajos futbola laukumos.
 13. Apmeklētājs apzinās, ka arēnas telpās ir videonovērošanas kameras, kuru ieraksti tiek izmantoti sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un iespējamu pārkāpumu izmeklēšanai.
 14. Apmeklētājs apzinās, ka arēnā notiekošie pasākumi (klientu apmeklējumi) tiek iemūžināti video, foto un/vai audio formātā, un šie ieraksti var tikt brīvi izmantoti SIA «Playoff» komunikācijas un mārketinga aktivitātēs bez iepriekšējas papildu saskaņošanas ar arēnas apmeklētājiem.
 15. Fizisko personu datu apstrādi SIA «Playoff» veic saskaņā ar normatīviem aktiem.
 16. Alkoholisko dzērienu lietošana arēnas telpās ir atļauta tikai tad, ja tie iegādāti arēnas kafejnīcā un tiek lietoti arēnas kafejnīcas zonā. Alus ir alkohols, un arī to ir aizliegts lietot laukumos, pie laukumiem, ģērbtuvēs un pirtī.
 17. Arēnā ir aizliegts:
  1. Skaļi un rupji uzvesties, lamāties un ar savu rīcību traucēt citiem arēnas apmeklētājiem.
  2. Morāli vai fiziski aizskart citus apmeklētājus un arēnas darbiniekus.
  3. Iznest no arēnas telpām inventāru.
  4. Ienest stikla un/vai skārda pudeles jebkurā zonā, kur grīdas segums ir mākslīgā zāle.
  5. Ienest ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas un/vai indīgas vielas, kas var traucēt pasākumu norisi un/vai apdraudēt citu apmeklētāju veselības stāvokli.
  6. Lietot narkotiskas un toksiskas vielas vai ierasties arēnas telpās šo vielu ietekmē, kā arī ir aizliegta šo vielu ienešana un glabāšana arēnas telpās.
  7. Apmeklēt arēnas telpas akūtu saslimšanu (iesnu, klepus, temperatūras) vai lipīgu slimību gadījumā.
  8. Smēķēt.
  9. Piegružot un apzināti smērēt telpas.
  10. Bojāt, demolēt, izturēties pavirši pret arēnas inventāru un telpām vai mainīt iekārtu stāvokli un atrašanās vietu.
  11. Ievest dzīvniekus.
  12. Iebraukt un pārvietoties ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļslidām vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, kas nav bērnu ratiņi vai personu ar invaliditāti ratiņkrēsli.
  13. Rīkot pasākumus, kas nav saistīti ar sportu un nesaskan ar arēnas administrācijas filozofiju.
  14. Veikt video, foto vai audio ierakstus komerciālos nolūkos bez iepriekšējas saskaņošanas ar arēnas administrāciju.
  15. Izmantot evakuācijas ceļus ikdienas situācijām. Tos atļauts izmantot tikai ārkārtas (paaugstinātas bīstamības) gadījumos.
  16. Nodarboties ar savu produktu pārdošanu un reklamēšanu, ja tas nav iepriekš rakstiski saskaņots ar arēnas administrāciju.
 18. Pirts telpās ir aizliegts izmantot alkoholu (tajā skaitā alu), pirts slotiņas, kosmētiskos līdzekļus, kā arī liet šķidrumus (tajā skaitā ūdeni un alu) uz elektriskām virsmām (krāsns). Tāpat ir aizliegts uz pirts lāvas sēdēt un gulēt bez apakšā paklāta dvieļa.
 19. Apmeklētājs negadījuma, traumas, veselības stāvokļa pasliktināšanās vai zādzības gadījumā nekavējoties vēršas pie arēnas darbinieka, lai veiktu vietas, laika un apstākļu noskaidrošanu. Minētā noteikumu punkta neievērošanas gadījumā jebkādas apmeklētāja pretenzijas nākotnē netiks izskatītas.
 20. Apmeklētājiem ir jāievēro gan savs noteiktais rezervācijas, gan arēnas darba laiks.
 21. Neparedzētu un ārkārtas apstākļu gadījumā, kur nav iespējams droši un/vai kvalitatīvi lietot daļu vai visu no arēnas un/vai to pakalpojumiem, arēnas administrācijai ir tiesības iepriekš nebrīdinot pārtraukt pakalpojuma sniegšanu. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā arēnas administrācija par to iespējami ātri informē savā mājaslapā www.playoff.lv, kā arī sociālos tīklos. Visus apmeklētājus, kurus ir skāruši šie apstākļi, aicinām sazināties ar SIA «Playoff» administrāciju, lai vienotos par neizmantotā pakalpojuma kompensāciju.
 22. Nekavējoties pamest telpas trauksmes signalizācijas vai citas dzīvībai un veselībai bīstamas situācijas gadījumā.
 23. Par arēnas inventāra bojāšanu un kārtības noteikumu neievērošanu arēnas apmeklētājiem iestājas materiālā atbildība.
 24. Apmeklētājiem ir jāņem vērā arēnas darbinieku norādījumi.
 25. Arēnas administrācijai ir tiesības izraidīt no telpām un liegt ieeju personām, kas pārkāpj šos noteikumus, neatgriežot samaksāto naudu par pakalpojumu lietošanu.
 26. Arēnas iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti arēnā un uzņēmuma mājaslapā www.playoff.lv.
 27. Arēnas administrācijai ir tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt un/vai papildāt šos noteikumus, izvietojot tos arēnā un uzņēmuma mājaslapā www.playoff.lv.
 28. Arēnas administrācija neuzņemas atbildību par arēnas apmeklētāja radītajiem zaudējumiem trešajām personām.

 

Esi atbildīgs par savu un citu apmeklētāju drošību!