Fizikas nometne

PLAYOFF ARENA FIZISKO AKTIVITĀŠU NOMETNE (FIZISKS – PAR FIZIKU UN PAR SPORTU)

Šī bija īpaša bērnu nometne latviešu un ukraiņu bērniem – lieliska iespēja kultūras apmaiņai un draudzības veicināšanai. Bērni nedēļas garumā mācījās viens no otra, iepazina dažādas kultūras, ēdienus un valodas. Devās ekskursijā uz Cēsīm un Līgatni, apguva tautas dejas un latviešu simboliku, kā arī spēlēja dažādas sadarbības spēles.